Advertisement

Advertisement Small

ווידיאו

בריאות לנפש

להשקיע – ולהשפיע

כאשר אנחנו שומעים את צמד המילים תרומה לקהילה לרוב נחשוב על עמותה ללא כוונת רווח, מיעוט של משאבים או כל הקשר אחר שדומה למחשבה שיש לנו בראש על פילנתרופיה. אבל יש גם צד אחר לתרומה לקהילה ולאופן שבו ניתן ליצור השפעה חברתית. הדרך הזו נקראית השקעות אימפקט והיא שיטה אשר הולכת וצוברת תאוצה כיום כדרך לתת בחזרה לסביבה ולחברה. מה חשוב לדעת לפני שאנו מעוניינים להקים מיזם או לפתח רעיונות שונים לטובת הכלל? האם סוג זה של השקעות תקף רק לתחומים מסוימים ואיך זה בדיוק עובד?

איך זה עובד?

נניח שיש לנו מטרה מסוימת אותה אנו מעוניינים לקדם. זו יכולה להיות הקמה של מיזם חברתי כלשהו. ההתנהלות של השקעות אימפקט עובדת בצורה בה ההתייחסות לפעולה של פילנתרופיה כעסק לכל דבר, כלומר, עם יצירת מודל מימון למיזם ובמטרה ליצור רווח בסופו של דבר. הרווח משמש על מנת לקדם את המטרה החברתית אשר עומדת בבסיסו של המיזם. ההשפעה החברתית מתקיימת ונוצרת כאשר לצידה יש רווח שנוצר. ההבנה היא כי ניהול פילנתרופיה יכול וצריך להיעשות ממש כפי שמנהלים פרויקט בעל ערך כלכלי או יזמי.

איך כדאי להשפיע?

כאשר מדובר על השקעות אימפקט, הכוונה היא בין היתר גם להשקעות בתחום סביבתי. משבר האקלים המתמשך הוא נושא אשר עולה לכותרות – ובצדק. השנים האחרונות מובילות פעילי איכות סביבה כמו גם מנהיגי מדינות להבין שלא ניתן לזלזל בהשפעה שיש לפליטות גזי חממה, מיחזור וחשיבה ירוקה על הסביבה שלנו. ארגוני סביבה פונים גם לסיוע של עמותות פילנתרופיה על מנת לקבל מימון לפעולות השונות שלהם למען כדור הארץ. על מנת שההשפעה של ארגוני הסביבה תורגש, יש צורך בהירתמות אמיתית של ארגוני השקעות אימפקט לטובת הנושא. מיזמים סביבתיים שונים בשנים האחרונות מתנהלים כמו ארגון אשר מטרתו יצירת רווחים. הם בוחנים כל מיזם חדש ובודקים מה הכדאיות של מיזם כזה. לאורך המיזם קיימת בקרה מתמדת של האחראים על הפרויקט על ההצלחה. במידה וצצות בעיות או קשיים לאורך הדרך, יש מי שאחראי על טיפול ודיווח על מנת לשפר ולתקן.

איזה מיזמים?

השקעות אימפקט יכולות להשפיע בצורה חיובית על הסביבה ועל החברה. מיזמים של פילנתרופיה לא קיימים רק בהיבט הסביבתי, ואפשר בהחלט לתרום בתחומים חברתיים, פוליטיים וכן הלאה. מיזמים שונים בתחומים שונים יכולים להצליח ויכולים להיכשל. כיום אנו יכולים לבחון כל מיזם כזה בעיניים יותר מקצועיות מתוך ההבנה שיש להסתכל גם על פרויקטים פילנתרופיים בעיניים של חברה עסקית. אם יש לכם רעיון שבוער בכם או שאתם רוצים לעשות שינוי כלשהו בעולם בו אנו חיים, שימוש במודל המימון של השקעות אימפקט או יוזמות חברתיות יכול להפוך את המיזם לסיפור הצלחה. כך תוכלו גם להשקיע וגם להשפיע.

Accessibility