Advertisement

Advertisement Small

ווידיאו

בריאות לנפש

כיצד נפתח שיח רגשי עם הילדים?

אב ובן
אב ובן

לילדים חסרים לעיתים הכלים לבטא את הרגשות שלהם בפני ההורים, המורים ואפילו מול החברים. כדי למנוע הדחקה לאורך זמן של רגשות שיכולה להוביל לתסכול והרעה במצבם הנפשי יש לעודד שיח רגשי. הילדים צריכים להבין שיש מקום לרגשותיהם, וכהורים ניתן להראות להם את הדרך לביטוי עצמי באמצעות חיזוק חיובי על הבעה וחשיפה.

הקדישו זמן קבוע לשיחה עם הילד

בגילאים צעירים, ילדים מוצאים ביטחון במסגרת ברורה. אם ידעו מראש שמוקדש להם זמן לשתף, הם יוכלו להכין את עצמם לשיח ותיווצר אצלם תחושה של יציבות. אין זה אומר כמובן, שאין ביכולתו של הילד להביע את רגשותיו  גם בזמנים אחרים ויש להבהיר שכך הדבר. אך הידיעה שיש לו את האפשרות לעשות זאת תעניק לו שקט ורגיעה נפשית.

שיח הדדי

המרכיב החשוב בתקשורת הוא שחשיפה מובילה לחשיפה ומכאן גם לפתיחות. כהורים, כמובן שלא נשתף את הילד בכל דבר שקורה לנו, שכן יש לשמור על יחסי הגומלין של הורה וילד. אך ניתן אם הילד בוגר מספיק, לשתף אותו בדברים קטנים. כך למעשה תשמשו עבור הילד דוגמה ממשית מצדכם לתהליך של השיח הרגשי. ילדים נוטים לחקות את הוריהם וללמוד מהם דפוסי התנהגות. כך שאם אתם מצדכם כהורים תראו הדדיות בתקשורת, הילד יתרגם זאת כדבר חיובי.

שימוש בעזרים חיצוניים

ניתן להיעזר בכלים מוחשיים כדי לסייע לילד להבין את רגשותיו ולהגדיר אותם באופן ברור יותר. לא תמיד הילדים יודעים כיצד להסביר אפילו לעצמם את משמעות התחושות שהם חשים, ולכן על אחת כמה וכמה יהיה להם קושי להביע ולבטא אותם מול ההורים. כלי עזר נהדר יכולים להיות קלפים שמנחים רגשות. בעזרת כלי זה יוכל הילד להצביע בבירור על סוג הרגש שהוא מרגיש ואף להגדיר את עוצמתו.

סמכו על יכולת ההתמודדות של הילד

יתכן ועצה זו תגרום לכם להרים גבה, שכן כל הרעיון כביכול בשיח רגשי הוא להעניק תמיכה לילד אם הוא חווה קושי רגשי. אך להביע ביטחון ביכולתו של הילד אינו אומר שהוא לא מקבל את התמיכה אשר לה הוא זקוק. למעשה, התוצאה של התנהגות כזו מצד ההורה רק מחזקת את התחושה של הילד שיש לו את הכוח בעצמו להתגבר על קשיים. אם כהורים אתם משדרים לילד שיש לכם אמונה בו, הוא יבין מכך שיש לו יותר יכולת ממה שחשב בתחילה.

לסיכום, חשוב לדעת לבנות את השיח הרגשי עם הילד. אל תתייאשו אם בתחילה הניסיונות אינם עוברים בצורה חלקה שהרי מדובר בבניית הרגל חדש עבור הילד וגם עבורכם. התחילו את העבודה בצעדים קטנים, אל תאיצו בילד להיפתח כדי שלא תתפתח התנגדות מצדו. אתם כהורים צריכים להוות משענת ביטחון עבור הילד. לרכישת קלפים שיעזרו לכם לצאת להתחיל את השיח הרגשי עם ילדיכם פנו לאתר מה המצב בכתובת- www.coachingtools.co.il.

 

 

Accessibility