Advertisement

Advertisement Small

ווידיאו

בריאות לנפש

טיפול בדיכאון בהיעדר תרופות

דיכאון הינו קושי רגשי נפוץ מאוד בחברה המודרנית ולפיכך מהווה סיבה עיקרית לפנייה של מגוון אנשים באוכלוסייה לקבלת סיוע על ידי טיפול נפשי או פסיכיאטרי. שאלה עיקרית שמעסיקה את רוב האנשים שפונים לטיפול במצב של דיכאון היא – האם ניתן לטפל בבעיה בלי נטילת תרופה? במאמר לפניכם נסביר אודות המצבים בהם ניתן לטפל בדיכאון ללא תרופות, כשנציין מראש, שבמקרים מסוימים ההמלצה תהיה לשלב בין טיפול פסיכולוגי יחד עם לקיחת תרופה.

טיפול בלי תרופות – האם זה אפשרי?

כדי להבין האם טיפול בדיכאון בלי תרופות יכול לעזור צריך יהיה להבין מה הגורמים שמביאים לדיכאון. דיכאון הינו מצב רגשי שמאופיין במצב רוח לא טוב, בתחושת עצב, בירידה בחשק המיני ובחוסר עניין במגוון תחומים בחיים, בשינויים בדפוסי אכילה או שינה ובמחשבות על מוות. כשמצב זה מתלקח ומביא למצוקה נפשית קשה ולפגיעה בתפקוד היומיומי, הוא יאובחן כדיכאון.

בלא מעט מקרים דיכאון יכול להופיע על רקע שילוב בין גורמים שהם גנטיים לבין אישיותיים והוא גם תלוי נסיבות חיים. כפי שאנשים יכולים להיות פגיעים יותר מאחרים ויפתחו בעיות בריאות מסוימות, כך חלק מהאוכלוסייה תימצא בסיכון מוגבר לאי איזון נוירו-כימי במערכת שמוסמכת על ויסות מצב הרוח. כשלפגיעות זו נלוות מצוקות חיים, היעדר תמיכה משפחתית או חברתית, חוויות אובדן וכל מה שמגדיל את הסיכון להתפתחות דיכאון ובפרט במצבי משבר.

כאמור, דיכאון יכול להופיע בכמה דרגות. מחקרים מראים ששילוב בין טיפול פסיכולוגי לטיפול תרופתי הוא השיטה האפקטיבית ביותר לטיפול בדיכאון ועל אף זאת, במקרים רבים טיפול בדיכאון בהיעדר תרופות יכול גם לסייע. אפשר לשקול טיפול בדיכאון בלי תרופות כשהדיכאון לא מביא לפגיעה דרמטית בתפקוד ולא מלווה במצוקה נפשית אקוטית, וכשלאדם יש מספיק כוח להסתייע בטיפול נפשי. אולם, במקרים אחרים טיפול בדיכאון בלי תרופה לא יהיה מענה נכון למצב בו האדם סובל מדיכאון.

טיפול בדיכאון – שיטות בלי תרופות

טיפול בדיכאון ללא נטילת תרופה יכול להיות אופציה במקרה שהדיכאון לא מביא לידי פגיעה רגשית או תפקודית חריפה. במצב זה הטיפול יתבצע על ידי טיפול נפשי שמתבסס על שיטות טיפוליות אחרות. שיטה מרכזית תהיה טיפול דינאמי שמתמקד בחקירה של כל הגורמים הלא מודעים להתפרצותו של הדיכאון. במהלך הטיפול יש חקירה על מגוון של חוויות עבר, על דפוסי יחסים מרכזיים והמשמעות הרגשית של חוויות בזמן הווה, במטרה להבין את הנסיבות העמוקות והחבויות.

עוד שיטה יעילה מאוד בימינו היא טיפול קוגניטיבי התנהגותי בדיכאון שמתמקד בשינוי דפוסי התנהגות וחשיבה שעומדים בבסיס הדיכאון, כמגמה להימנע מכל תקשורת ומגע חברתי או צורת חשיבה דיכוטומית (אם אני עדיין רווקה – אני כבר לא אתחתן לעולם).

Accessibility