Advertisement

Advertisement Small

ווידיאו

בריאות לנפש

nuts
בריאות לנפש

חרדה חברתית ואפשרויות הטיפול

מחקרים שנערכו בשנים האחרונות גילו שבמהלך השנים, חלה עלייה בכמות האנשים שנאלצים להתמודד עם חרדות חברתיות מסוגים שונים. הערכה היא שלאורך זמן לפחות 15 אחוז מהאוכלוסייה יצטרכו להתמודד עם חרדות חברתיות...

למאמר המלא
Accessibility