Advertisement

Advertisement Small

ווידיאו

בריאות לנפש

nuts
בריאות לנפש

להשקיע – ולהשפיע

כאשר אנחנו שומעים את צמד המילים תרומה לקהילה לרוב נחשוב על עמותה ללא כוונת רווח, מיעוט של משאבים או כל הקשר אחר שדומה למחשבה שיש לנו בראש על פילנתרופיה. אבל יש גם צד אחר לתרומה לקהילה ולאופן שבו ניתן...

למאמר המלא
Accessibility