Advertisement

Advertisement Small

ווידיאו

בריאות לנפש

אב ובן
בריאות לנפש

לחולל שינוי חברתי מוצלח

בחקלאות, במדע או בחינוך, אפשר לחולל שינוי מהותי ולהוציא אל הפועל יוזמות משמעותיות. יחד עם זאת, יזמים רבים נכשלים ביכולת שלהם להשפיע לטווח ארוך ולייצר אימפקט חברתי משמעותי. הסיבה לכך היא צורת הניהול...

למאמר המלא
Accessibility