Advertisement

Advertisement Small

ווידיאו

בריאות לנפש

אורח חיים בריא
בריאות לנפש

אורח חיים בריא

אנשים רבים מקיימים אורח חיים אינטנסיבי שכולל מעגל בלתי נגמר של שעות מרובות בעבודה וניהול חיי משפחה על כל  המשתמע מהם. רבים מהם גם מטפלים בהורים מבוגרים ומבצעים עבורם משימות רבות. בקצב חיים כזה יש...

למאמר המלא
Accessibility