Advertisement

Advertisement Small

ווידיאו

בריאות לנפש

בריאות לנפש

כיצד נפתח שיח רגשי עם הילדים?

לילדים חסרים לעיתים הכלים לבטא את הרגשות שלהם בפני ההורים, המורים ואפילו מול החברים. כדי למנוע הדחקה לאורך זמן של רגשות שיכולה להוביל לתסכול והרעה במצבם הנפשי יש לעודד שיח רגשי. הילדים צריכים להבין...

למאמר המלא
Accessibility