Advertisement

Advertisement Small

ווידיאו

בריאות לנפש

לחולל שינוי חברתי מוצלח

אב ובן
אב ובן

בחקלאות, במדע או בחינוך, אפשר לחולל שינוי מהותי ולהוציא אל הפועל יוזמות משמעותיות. יחד עם זאת, יזמים רבים נכשלים ביכולת שלהם להשפיע לטווח ארוך ולייצר אימפקט חברתי משמעותי. הסיבה לכך היא צורת הניהול של היוזמה החברתית. ארגונים חברתיים מעוניינים לחולל שינויים בתחומים שונים, אך פועלים ללא תוכנית סדורה וללא הגדרה ברורה של יעדים. כאשר היעדים לא נמדדים ולא מתקיימת בקרה שוטפת על מטרות הפרויקט, סביר להניח כי המיזם לא יצא אל הפועל בצורה מיטבית או שיכשל ולא ישיג את מטרותיו. זה יכול לקרות גם עם מיזמים מבטיחים ומלאי פוטנציאל. בשנים האחרונות מתבססת השיטה של Impact fund שמבקשת ליצור את השינוי המיוחל – ולנהל את המיזם ממש כמו מיזם עסקי. כך זה עובד.

ניהול פרויקט חברתי

עשייה חברתית שונה במאפיינים רבים מהעשייה בתחום העסקי. אם בעולם העסקים יש צורך בחשיבה על “השורה התחתונה”, כלומר שורת הרווח, הרי שבעשייה חברתית נהוג לחשוב על התהליך ועל ההשפעה שיש לו על אנשים וקבוצות אוכלוסיה שונות. Impact fund היא דרך בה העבודה הפילנתרופית פוגשת את העולם העסקי לטובת פרויקטים חברתיים. פעמים רבות השפעה חברתית, או אימפקט חברתי לא מושגים למרות הפוטנציאל הטמון במיזם החברתי המסוים. יש לכך סיבות שונות ומגוונות, אך בעיקר מדובר בניהול של הפרויקט החברתי מתוך ראיה שאינה מונחית תוצאות ויעדים. מנהלים של פרויקטים חברתיים צריכים להביט על המיזם שלהם ובראש ובראשונה להבין שעל מנת להשיג שינוי צריך להתנהל כמו חברה עסקית לכל דבר.

הצלחה של מיזמים חברתיים

אז איך ניתן להסתכל על מיזם חברתי ולגרום לו להצליח? ראשית, פניה אל Impact fund שהיא קרן להשקעות חברתיות היא התחלה טובה. אימפקט חברתי יכול להתאפשר כאשר לא מתפשרים על הרווחיות הכלכלית של מיזם כזה או אחר בעל פוטנציאל. שנית, חשוב מאוד שגם קרן ההשקעות תוכל לראות את הפוטנציאל הזה במיזם ותדע כיצד להעצים אותו.

שיתופי פעולה פורים בין מגזרים הם דרך מצוינת להעצים ולפתח פרויקטים ויוזמות חברתיות. רבים חוששים מהשילוב בין המגזר השלישי למגזר העסקי, אך למעשה זה יכול להיות פתח להעצמה של פרויקט חברתי. המשאבים הכלכליים של המגזר העסקי יחד עם הידע וכח האדם של המגזר השלישי יכולים ליצור שינוי אמיתי, אימפקט חברתי של ממש.

מבלי לוותר על האנושיות

יש מי שחושבים בטעות כי Impact fund מרוקנת מתוכן את החשיבות של הגישה האנושית בניהול פרויקטים חברתיים. העצמה של קהילות או יחידים ויצירת אימפקט חברתי יכולים להיעשות בצורה מוצלחת רק אם מסתכלים על השותפים והמעורבים בכל הקשור למיזם בעין אנושית. הכוונה היא להבין כי השגת מטרות המיזם ומעקב אחר יעדי ביניים מדידים היא משהו שאפשר לעשות עם אמפתיה לצד גישה מקצועית.

Accessibility